ورزشی

کسب نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال

/post-103

کسب مقام دوم مسابقات بسکتبال در منطقه


اولین جلسه تمرینات ورزشی دبستان غیردولتی جاوید

/post-98

تمرینات انتخابی رشته های ورزشی