درباره ما

     مؤسسه  آموزشی غیر دولتی فجر ندای جاوید ابتدا در سال 1370 با نام مدرسه غیر انتفاعی جاوید فعالیت خود را در مقطع ابتدایی آغاز کرد.

     مؤسس مدرسه جناب استاد ابوالفضل انوشه‌پور (کارشناس دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی کتاب‌های درسی و  مدرس مراکز تربیت معلّم و صاحب تألیفات و تجربیات فراوان در زمینه آموزش  ابتدایی) با نیّت عبادت و قربه الی‌اللّه و در جهت رضای خدا ، مدرسه را تأسیس کردند تا دانش آموزانی تربیت نمایند که مجهز به دو بال علم و تقوا گردند و  مفید و مؤثر و منشاء خیر برای میهن اسلامی ایران و جامعه جهانی باشند.

     لذا  هدف خود را : " تربیت انسان های مؤمن ، عالم ، صالح و امین "  قرار داده‌اند.  همچنین هدف ایشان به کارگیری تجربیات فراوان خود در آموزش ابتدایی و ایجاد مدرسه‌ای الگو برای دیگر مدارس ، می  باشد. این مدرسه از سال 1389 با نام مؤسسه آموزشی غیردولتی فجر ندای جاوید ادامه فعالیت می‌دهد و از سوی اداره کل مشارکت های مردمی ، مدرسه جاوید به عنوان یکی از مدارس ممتاز شهر تهران  برگزیده شده است.

     مدرسه  جاوید هر ساله در پی بهبود ارائه خدمات بوده و بهتر آن دید در جهت ارائه  خدمات بهتر آموزشی و پرورشی و گسترش مستمر فرایندها و بهبود سیستم مدیریت  کیفیت در امور مدرسه و همچنین تحقق اهداف مؤسس محترم ، استاندارد سیستم  مدیریت کیفیت ایزو 2015 : 9001 را به عنوان چارچوب عملکرد خود انتخاب نماید  و اهداف بنیادین ذیل را سرلوحه‌ قرار دهد:

1- توسعه و رشد قابلیت های فردی و اجتماعی دانش آموزان  و استفاده از  استانداردها  و تجربیات بین المللی

2- ایجاد و حفظ محیطی تعاملی و پویا برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت ها

3- اهتمام ویژه به پرورش اخلاق دانش آموزان در راستای پرورش انسان مؤمن ، عالم، صالح و امین .

4- توسعه  و رشد قابلیت های حرفه ای و اجتماعی معلمان و کارکنان و استفاده موثر از  خلاقیت، نوآوری و سرمایه فکری کارکنان ، اولیا و دانش آموزان

5- بهبود مستمر فرایندها و خدمات و فعالیت ها   و کاهش تهدیدها و افزایش فرصت­ها

6- افزایش میزان رضایت دانش آموزان و اولیا  و کارکنان

     همکاران تمام موارد فوق را درک کرده و خود را موظّف به حرکت در راستای آن می دانند  و در این راستا از حمایت های مدیریت نیز برخوردار می باشند . مدیریت ضمن  پایبندی به الزامات قانونی، تعهد به بهبود و تداوم اثربخشی نظام مدیریت  کیفیت و عمل به آن ، این خط مشی را تحت نظارت مستمر داشته و به طور سالانه  بازنگری می نماید.

 

با احترام -  آرش انوشه‌پور
 مدیرعامل مؤسسه آموزشی غیر دولتی فجر ندای جاوید