پیک های تابستانه 1403

سلام گرم تابستانی به دانش آموز عزیز


فایل پیک های تابستانه قابل دانلود است. چنانچه از مدرسه پرینت آن را دریافت نکرده اید از این قسمت دانلود کنید.


پایه اول:
پیک اول تابستان 403.pdf

پایه دوم:
پیک دوم - تابستان 403.pdf

پایه سوم:
پیک سوم تابستان 403.pdf

پایه چهارم:
پیک چهارم تابستان 403.pdf

پایه پنجم:
پیک پنجم تا بستان 403.pdf