موفقیت آقای ابوالفضل امیر جانی در پویش کودک همدلی و کرونا

 افتخار آفرینی آقای ابوالفضل امیرجانی دانش آموز پایه ششم را به خاطر برگزیده شدن اثر نقاشی ایشان در پویش " کودک ، همدلی و کرونا "

و نمایش آن در موزه ملی ایران خدمت ایشان و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم

 

 

گزارش تصویری