برنامه توزیع کارنامه نوبت دوم سال تحصیلی 400-99

به نام خدا

 

     اولیای محترم پایه

     سلام علیکم

 

احتراماً به استحضار می رساند کارنامه نوبت دوم سال تحصیلی 400-99 دانش آموزان طبق برنامه زمانبندی ذیل در محل دبستان حضورتان تقدیم می گردد.

با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، توزیع کارنامه جهت مراجعه تدریجی در زمانبندی متفاوت برای هر پایه درنظر گرفته شده است. لذا خواهشمند است در روز و ساعت اعلامی فوق جهت گرفتن کارنامه فرزندتان تشریف بیاورید.

جهت جلوگیری از مراجعات مکرر در شرایط فعلی کرونا مدرسه در همان روز آمادگی ثبت نام برای سال آینده را نیز دارد. لطفاً فرم ثبت نام در لینک ارسالی زیر را قبل از روز کارنامه تکمیل نمایید.

ضمناً کتاب دکا شماره 3 را جهت استفاده سال آینده همراه آورده و هنگام دریافت کارنامه تحویل مدرسه نمایید.

 

 

سه شنبه 11 خرداد ماه :     پایه اول : ساعت 8:30  تا 11:00    و  پایه چهارم :  ساعت11:30  تا 14:00

چهار شنبه 12خرداد ماه :     پایه دوم: ساعت 8:30  تا 11:00    و  پایه پنجم:  ساعت11:30  تا 14:00

پنج شنبه 13خرداد ماه :     پایه سوم: ساعت 8:30  تا 11:00  

سه شنبه 18خرداد ماه :     پایه ششم:  ساعت11:30  تا 14:00

 

 

 

                                                   با تشکر -  دفتر دبستان غیردولتی جاوید