سخنان حاج آقا ابوالفضل انوشه پور  مؤسس محترم مجتمع جاوید به مناسب یلدا در سایت آپارات

سخنان حاج آقا ابوالفضل انوشه پور  مؤسس محترم مجتمع جاوید به مناسب یلدا در سایت آپارات

سخنان حاج آقا ابوالفضل انوشه پور  مؤسس محترم مجتمع جاوید به مناسب یلدا در سایت آپارات را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

www.aparat.com/v/D39fJ