سی امین جشن شکوفه های پایه ی اول دبستان جاوید 15 شهریور 1399

برگزاری سی امین جشن شکوفه های پایه ی اول دبستان جاوید در آغاز سال تحصیلی 1400-1399 با حضور تفکیکی کلاس ها و رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ 15 شهریور ماه 1399

گزارش تصویری