پایه چهارم

پایه چهارم بیگ3درس2 - سرکار خانم خانلو

رادمان رشیدی - آرمان زارع - کسری سلطانی - آدرسن سنجابی - آریا عبدالهی  - اورمان محبوبی - امیرعلی نصیری - رادین برهان - مهدی دهقانی - امیرعلی  حسینی

 

پایه چهارم بیگ2درس7 - سرکار خانم اسدی

رادین خسروبد - اهورا خمسه - مهربد ناظمی - مانی شایانفر - محمدرادین زید آبادی - امیرمحمد فراهانی - پرهام موسوی - طاها شمی الدین - سپهر مراد - نیما نجمی - سیدآروین هاشمی - آرتین قربانی  - علی انصاری

 

پایه چهارم بیگ1 درس6 - سرکار خانم ابراهیمی

امیرمحمد میرزاحیدری - عرفان مومن طائفه - علیرضا واثقی - رادین غیور -  رهان افراشته - سیدمحمد مبین مقدسی زاده - محمدرضا پرتوی - محمدمهدی انوری   - پارسا آقائی _ مهربد شهبازی _ باربد آذری

 

پایه چهارم بیگ2 درس4 - سرکار خانم نیک یار

رامتین کیان راد - طاها مجاوری - یونا صالحی - محمدحسین ملکی - مانی  قندی - رادین شمسائی فر - رهام باقری - پرهام رجبی - آرتین آل بهبهانی -  آرتان بنائیان - متین تیماجچی - طاها عارفی - علی احمدی

 

پایه چهارم بیگ1درس9 - سرکار خانم افشاری

امیرعلی خوانین زاده - دانیال عباس پور - کارن نعمتی - مانی هاشم نژاد -  پارسا میرزائی - فرزام حیدری - شنتیا نیکجو - علی رجبی - طاها لنگری -  مهربد باریکانی - محمد حسین حاجی هاشمی - امین تقی پور - فرداد شهدی - فربد  مخاطب _رادین سلیمانی