پایه سوم

پایه سوم فونیکس5 - سرکار خانم نیک یار

امیرصدرا نوبخت - امیرعلی بیات - امیررضا شکوهی - محمد اقائی - اشکان شکوهی فر  - علی صیفی - امیرعلی فیروزی - آبتین کمانکش - عرفان عرب پور - صدرا کوچکی - امیرعلی حاجیان  -


 پایه سوم بیگ1درس1 - سرکار خانم ابراهیمی

برسام صفری - شاهان فرح مند - امیرکیان محمدی - محمدعلی میرزاده - آریا  پورفروش - پویا زارع - رادین غروی - آراز علیزاده _کوروش علیرضایی_هیربد  افشارفرد


 پایه سوم بیگ1درس5 الف - سرکار خانم افشاری

 سپهر شمس -امیرمهدی شانقی - آریا خسرو آبادی -  ماهان ابراهیمی - باراد  قائم پناه - محمدامین نقدی - سپنتا اشراقی - مهبد امیری - امیرعلی کافی  موسوی - رادمان رستمی  - رادین اسدی - یونس ستوده - آرتین صفرخانلو


پایه سوم بیگ1درس5ب - سرکار خانم اسدی

امیررضا گودرزی - پوریا صابرنژاد - مهراد میری - پارسا مقدم - کیامهر  قلی زاده - پرهام زمانی - آرش حبیبی  - کیان مهدیخانلو - آراد خسروی زادگان - آرمین رفعتی - کامیار کریم خانی  - شایان حیدری - سینا تقوی رستمی - کامیار کمالی زاده - آرمان قدمی - آراد قندچی - محمدحسن ناصری


 پایه سوم بیگ2درس4 - سرکار خانم تقی زاده

آرمیا ذکاوت - آرشا سالار - کیان کربلائی - ویهان صالحی - کاویان دهکردی - پویان فتح الهی _ کیان مهدیخانلو - کسری مختاری


 پایه سوم بیگ3 درس5 - سرکار خانم خانلو

دارا داودی راسخ - رهام روشنی - کاوه رهبرنیا - مهراد اصل فلاح - مهرسام استاد حسینی


پایه سوم بعدازظهر ساعت 14 - سرکار خانم ابراهیمی

سبحان اعتمادی -  رادین املح -  کیان حاجی عزیزی -  سپهر فرجاد - اهورا عباسی - باراد جعفری