پایه دوم

پایه دوم فونیکس4 - سرکار خانم اسدی

محمد مهرزاد نجفی - کسری صفری - آرتان عزیزپور - امیرشهریار زنگی -  فرنام هویه گر - فرهام هویه گر - محمدمتین خدایاری - محمدحسین برنگی - ارشیا زکی پور - برسام پرتو ی- محمدطاها تهرانی - محمدطاها نقشین - کیان صفری - رایان قلی پور  - مهدیار موسوی


 پایه دوم فونیکس5 الف - سرکار خانم نوروزی

آریو رنجبر - آریوراد شیرازی - آئین عزیزی - رامتین مرکزی - کیارش  مهدیون - سپهر حسینی - علیرضا طاهری - آراد فرهختی - سامیار بختیاری -  امیرعلی یارلو - بردیا محمدخانی


 پایه دوم فونیکس5ب - سرکار خانم تقی زاده

سینا مهامی  - بنیامین رنج پیشه - صدرا صفری مذهبی -  امیرعلی مهدی زاده - سام عاصی  - محمدکیان محامدی


 پایه دوم فونیکس6 - سرکار خانم افشاری

آریا فیروزبخت - کیان فلاح - کسری ناصر - آرسام حبیبی - اشکان  اصولی - آریا انوشه پو ر - یاسین زارع بیدکی - بردیا محمدی - سیدکسری حسینی  - علی سام نبی پور - محمدطاها رمضانی


 پایه دوم بعدازظهر ساعت 14 - سرکار خانم ملایی

ابوالفضل مصلی نژاد - امیرعلی تولیت - احسان محمدجعفری - کسری ناصر - آرشام حیدری دهکردی-آدرین اکبری _ آیهان احمدی