پایه اول

 پایه اول فونیکس1 الف - سرکار خانم ملایی

روبین دادخواه - آرش قاجاری - آدرین جواد زاده - حسام باقری - میلاد اسلامی - کارن جوکار - مهبد حاج محمدرضایی - رهام رحمانی - بردیا زمانی -علی فلاح رودباری - کورش کبیریان - امیرعباس پناهی - عرفان روحانیان - نیکا نادری - کیان شفیع زاده


پایه اول فونیکس1ب - سرکار خانم ابراهیمی

آیهان چراغی -  کامیار صفرزاده - سیدنیما مصطفوی - آرسام باباپور اصل -  بارمان ادیبان - مهرسام اسماعیلی - اراد نامداری - جانیار پورقربان


پایه اول فونیکس1ج - سرکار خانم خانلو

عرشیا ابراهیمی - رادین تقوی - میعاد تیماجچی - محمدپارسا جوان - محمدحسین خدایی - محمدرضا ابرازه - کیان احمدی - سامیار پارسانیا - رادین حیدری -  امیرعلی شیرین پور - رادین علایی - الیار علیاری - محمدیاسین سالم کندری - امیرحسین غلامی - آرتین جمالی


پایه اول فونیکس1د - سرکار خانم ملک محمدی

کسرا خدیوی - کیان زکی - محمدمسیح گودرزی - آرشان خوش قدم - آرسام علی محمدی - محمدراستین تقدیسی - رایان حسنی - امیرعلی ریاضی - آرتین سبزواری - مازیار ایزدی - علیرضا پورصالح - محمدپارسا طلایی - رهام متقی


پایه اول فونیکس2 - سرکار خانم نیک یار

طاها خدادای - کسری خسروپور - پارسا دادخو - آدرین صیادعباسی - مانی ملک  پور - کیارش کرملو - رادین گازری - نیکیار لطفی -  کوشان احمدی - پندار  بنادرخشان - پندار پایور - پارسا خسروی - آرتین رضابیک - محمدیاسین ملکی - ماهان خسروآبادی - دیان داودی راسخ