در آستانه سال تحصیلی جدید همکاران دبستان جاوید دست در دست یکدیگر برای آماده سازی و نوسازی فضای مدرسه و کلاس ها صمیمانه مشغول کارند تا همه چیز برای استقبال از فرزندانمان مهیا باشد.

مدرسه و کلاس آماده است تا گل پسرامون با شادی و نشاط از راه برسند.

منتظرتونیم......