برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی بین  کلاسهای چهارم و پنجم و ششم مسابقه فینال ، قهرمانی کلاس ششم الف و نائب  قهرمانی پنجم ب و سوم شدن کلاس چهارم ج