کسب مقام سوم مسابقات شطرنج منطقه 2 تهران
تیم شطرنج دبستان جاوید با هوشیاری و توانمندی خود در بین 24 تیم شرکت کننده در منطقه موفق به کسب مقام سوم این مسابقات گردید. این موفقیت را به ایشان و تک تک اعضای خانواده بزرگ جاوید تبریک عرض می نماییم.