در این جلسه جناب آقای دکتر عزتی - ریاست محترم اداره منطقه 2 آموزش و پرورش ، جناب آقای شهبازی - رئیس محترم انجمن اولیا و مربیان منطقه 2 ، سرکار خانم بی پروا - کارشناس مسئول محترم انجمن  ،  جناب آقای عدالتی - مسئول محترم رفاه اداره ، مسئول محترم کمیته امداد و نیز از نوسازی مدارس ، چند تن از مدیران محترم مدارس علاقه مند و تعدادی از خیرین محترم از بین اولیای مدارس منطقه