گزارش تصویری اجمالی از گرامیداشت روز دانش آموز با سخنرانی مدیر محترم دبستان آقای آرش انوشه پور و برگزاری مسابقه فوتبال برای دانش آموزان دوره دوم و مسابقه طناب کشی برای دانش آموزان دوره اول و پذیرایی و اهدای جوایز متنوع به دانش آموزان