آقای شهریار متولی باشی دانش آموز جتمع آموزشی جاوید 

پس از آشنا شدن با هنر معرق چوب در دبستان جاوید و کشف علاقه و استعداد خود و پرورش آن و گذراندن دوره های تکمیلی موفق به اخذ مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای و نیز گواهی کارآفرینی و مجوز کسب و کار از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور شده اند. ضمن عرض تبریک به ایشان و خانواده محترم که حامی و مشوق فرزندشان هستند ف برای تک تک فرزندان ایران زمین ارزوی سلامتی و سرافرازی داریم .