استاپ موشن ساخته شده توسط آقای سروش حاجیلو دانش آموز پایه ششم دبستان جاوید به مناسبت روز معلم و تصاویری از مراحل ساخت کار
برای این دانش آموز فعال و توانمند آرزوی سلامتی و موفقیت داریم