اولین جلسه پایگاه تابستانی دبستان غیردولتی جاوید(منطقه۲) در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی در روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

دانش آموزان در هریک از رشته های مورد علاقه، زیر نظر مربیان مجرب و متخصص شروع به تمرین و فعالیت نمودند.

پایگاه تابستانی دبستان غیردولتی جاوید از ۳ تیر ماه شروع و تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت.