نفرات برتر این مسابقات آقایان یاسین زارع از پایه چهارم و سبحان اعتمادی از پایه پنجم و رهام باقری از پایه ششم به مسابقات منطقه راه یافتند.

سایر برگزیدگان :

 از پایه سوم : مانی ملک پور - رایان قلی تبار - رایان حسنی - پارسا صالح - الیار علیاری - پارسا خسروی - امیرعلی حیدری - محمدیاسین ملکی

از پایه چهارم : یاسین زارع - حسام باقری

از پایه پنجم : سبحان اعتمادی - عرفان عرب پور - رادین املح - آرمیا ذکاوت - کامیار کمالی زاده - نیکان قیامتی - سیدمهراد میری

از پایه ششم : رهام باقری - اورمان محبوبی - علی شیرکوند - محمدصدرا حصارکی - پارسا میرزایی - محمدحسین ملکی