به لطف ایزد منان و همراهی اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه جاوید در سال تحصیلی 402-401

انجمن مدرسه جاوید بعنوان انجمن نمونه منطقه 2 برگزیده شد

به این مناسبت در جلسه امروز  انجمن اولیا و مربیان  از اعضای محترم انجمن سال گذشته از طرف انجمن اداره کل آموزش و پرورش تقدیر نامه و هدایایی از طرف مدرسه اهدا شد.