موفقیت آقای آرتین رضاعلی  در کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک

 افتخار آفرینی آقای آرتین رضاعلی دانش آموز پایه ششم را به خاطر پذیرفته شدن طرح ربات نوازنده ایشان در کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک 

خدمت ایشان و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم

گزارش تصویری