ورزش و بازی دانش آموزان در حیاط مدرسه

به نام خدا

 

     احتراماً  باتوجه به نیاز دانش آموزان به تحرک و همچنین شادابی و نشاط ، مدرسه درنظر دارد تا طبق برنامه ای دانش آموزان با تعداد محدود در حیاط مدرسه زیر نظر مربی ورزشی به ورزش و بازی بپردازند.
     بنابراین خواهشمند است اولیای محترم رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به حضور فرزندشان در این برنامه از طریق فرم ارئه شده در لینک زیر پس از مطالعه شرایط آن حداکثر تا پایان روز جمعه 28 ابان اعلام فرمایند تا مدرسه شنبه صبح 29 ابان اسامی شرکت کنندگان را از طریق این سامانه دریافت نماید.