پیام مؤسس محترم مجتمع آموزشی جاوید به مناسبت روز دانش آموز