برنامه درسی هفتگی سال تحصیلی 401-400

ضمن عرض تبریک شروع سال تحصیلی 401-400 در سی و یکمین سال فعالیت دبستان جاوید برنامه درسی هفتگی به تفکیک هر پایه تقدیم میگردد.

گزارش تصویری