ثبت نام پایگاه تابستان 1400

به نام خدا

 

پایگاه تابستان 1400 در شرایط ویژه به صورت آموزش راه دور برگزار می گردد:

آموزش مفاهیم قرآنی

آموزش زبان انگلیسی

برنامه نویسی کودو

خوشنویسی با قلم درشت

خوشنویسی با خودکار یا روان نویس

 

کلاس های مورد علاقه خود را در لینک زیر ثبت نام کنید :

https://formafzar.com/form/paygah400

 

 

گزارش تصویری