حضور دبستان جاوید در نمایشگاه مجازی طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران منطقه2

حضور دبستان جاوید در نمایشگاه مجازی طرح ها و برنامه های معاونت ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

با معرفی طرح آموزش سواد مالی و کارآفرینی توسط مدیریت محترم که برای اولین بار در دبستان جاوید اجرا گردید

و نیز معرفی نحوه محتواسازی معلمان در دبستان جاوید که در شرایط آموزش آنلاین به منظور ساخت محتواهای جذاب و هدفمند توسط معلمان

اقدام به راه اندازی استودیوی پرده سبز مجهز به امکانات فیلم برداری نمود.