برنامه همایش های دانش افزایی اولیای محترم دانش آموزان

دبستان جاوید در راستای دانش افزایی اولیای محترم با تحقیق و پیگیری جهت دعوت از اساتید به نام و خبره با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان اقدام به برگزاری چندین جلسه همایش نموده است . حضور پر رنگ شما بزرگواران را در این همایش ها خواستاریم .

گزارش تصویری