تقدیر جناب دکتر گودرز شاه مرادی مدیر کل آموزش الکترونیک از راه دور  از پرسنل آموزشی و اداری دبستان جاوید

باسمه تعالی

 همکاران دبستان جاوید با شروع بیماری کرونا ، در آموزش آنلاین دانش آموزان نهایت سعی و تلاش خود را نموده و از طرف جناب دکتر گودرز شاهمرادی مدیر کل آموزش الکترونیک از راه دور  از ایشان تقدیر به عمل آمد.