برنامه هفتگی مدرسه از شنبه 5 مهر 99

برنامه هفتگی مدرسه از شنبه 5 مهر ماه اعلام شد.

برنامه هفتگی مدرسه از شنبه 5 مهر ماه اعلام شد.

از شنبه در برنامه کلاس های زبان انگلیسی و کارآفرینی دانش آموزان(دکا) اضافه شده است.

دانش آموزان پیش دبستان روزی 3 ساعت و پایه های اول و دوم روزی 4 ساعت و پایه سوم هرروز 4 ذساعت و در دو روز دوشنبه و چهارشنبه 5 ساعت کلاس خواهند داشت.

کلاس های دوره دوم (چهارم تا ششم) 5 ساعت در روز کلاس دارند.

ساعات کلاس نسبت به 15 روز شهریور روزی یک ساعت اضافه شده است.

گزارش تصویری