افتخار آفرینی دانش آموزان کوشای جاوید در آزمون استعدادهای درخشان

با آرزوی موفقیت های بیشتر در تمامی دوران زندگی و عرض تبریک به این افتخار آفرینان و اولیای محترم و مربیان زحمت کش آنان