برگزاری کلاس تلفیقی (آنلاین و حضوری)

به نام خدا

مدرسه جاوید با پیش بینی و تجهیز مدرسه اکنون قادر است کلاس حضوری را به صورت زنده و آنلاین برگزار نماید ، که اگر احیانا دانش آموزی بخواهد کلاس را از منزل پیگیری نماید مانند کلاس حضوری ارتباط دو طرفه با معلم خواهد داشت و معلم هم زمان که در کلاس به دانش آموزان حاضر تدریس می نماید با دانش آموزان در منزل نیز ارتباط و تعامل دارد. 

امروز در مجموعه جاوید کلاس آموزش روش های نوین تدریس ، در کلاس های تربیت معلم جاوید توسط استاد آتشک برگزار گردید. به طوری که تعدادی از دانشجویان در کلاس حاضر بودند و دیگر دانشجویان در منزل کلاس را پیگیری می نمودند. پرسش و پاسخ هم از دانش آموزان حاضر در کلاس و دانش آموزان آنلاین انجام شد. 

همانطور که در فیلم زیر مشاهده می کنید دانش پذیران حضوری با رعایت فاصله اجتماعی در کلاس حاضر شدند و دیگر دانشجویان کلاس را به صورت آنلاین از منزل پیگیری می کنند و استاد هر زمان که نیاز به تعامل باشد با برقراری ارتباط صوتی و تصویری با دانش آموزان در منزل تعامل برقرار می کنند.