نصب سرور اختصاصی مجتمع آموزشی جاوید

نصب سرور اختصاصی مجتمع آموزشی جاوید در دیتا سنتر دانشگاه صنعتی شریف 

با نصب این سرور، قطعی سرور آموزش آنلاین بر طرف خواهد شد. 

با نصب این سرور، قطعی سرور آموزش آنلاین بر طرف خواهد شد.