انجام معاینات عمومی پایه های اول تا سوم توسط پزشک متخصص

انجام معاینات عمومی توسط پزشک متخصص

جهت ارتقای سلامت دانش آموزان دانش آموزان پایه های اول تا سوم  امروز چهارشنبه مورخ 98/11/16  توسط پزشک متخصص ( جناب آقای دکتر ذکاوت) مورد معاینه قرار گرفتند. همچنین دانش آموزانی که نیاز به معاینات بیشتر دارند برگه های ارجاع توسط مراقبت محترم سلامت خانم اصلانی به دانش آموزان تحویل خواهد شد.

گزارش تصویری