جشن پایان سال و جشن الفبا

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستان و پایه اول دبستان جاوید

جشن پایان سال غنچه های پیش دبستان و جشن الفبا پایه اول دبستان جاوید روز پنجشنبه 12 اردیبهشت در سرای محله باغ فیض برگزار گردید. برنامه های متنوع و شاد هر دو جشن در حضور اولیا گرامی دانش آموزان اجرا گردید.